เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน : 23 คน   
สถิติผู้เข้าชมถึงปัจจุบัน : 334,522 คน  
เวอร์ชั่นล่าสุด : 1.3.6  

  การเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องโทรศัพท์ขัดข้องใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน
         เนื่องจากขณะนี้ สช. กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จึงทำให้ ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับ สช. ได้ และเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่าง บุคลภายนอก และ สช. เกิดความคล่องตัวขึ้นในระหว่างนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ในช่วงนี้มาดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ 085-4855859/085-4855860 2. กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ 085-485-5864 3.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 089-968-5561 4. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 081-807-4973 5. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา 0854855861 6. ฝ่ายสารบรรณ 0812675691 7. กลุ่มงานนโยบายและแผน 0854855863 8. กลุ่มงานทะเบียน 0818073785 9. ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานงาน 088-097-0804 E-mail : secretary.office.unit@gmail.com 10. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 098-585-5735