เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน : 19 คน   
สถิติผู้เข้าชมถึงปัจจุบัน : 608,651 คน  
เวอร์ชั่นล่าสุด : 1.4.5  

  การเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ PSIS และ REGIS
เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน
         

เรียน  ผู้ใช้งานระบบ PSIS

เรื่อง  การจัดทําข้อมูล PSIS และ Regis

     1) ร.ร.นำนักเรียนที่จบการศึกษาออกจากระบบ ได้แก่

           - อ.3 สำเร็จการศึกษา

           - ป.6 สำเร็จการศึกษา

           - ม.3 สำเร็จการศึกษา

           - ม.6 สำเร็จการศึกษา

           - นักเรียนลาออก

           - นักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 15 วัน

     2.) เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเลื่อนชั้นนักเรียนตามลำดับ ดังนี้

           - ม.5 ขึ้น ม.6

           - ม.4 ขึ้น ม.5

           - ม.4 (ว่าง) 

           - ม.2 ขึ้น ม.3

           - ม.1 ขึ้น ม.2

           - ม.1 (ว่าง) 

           - ป.5 ขึ้น ป.6

           - ป.4 ขึ้น ป.5

           - ป.3 ขึ้น ป.4

           - ป.2 ขึ้น ป.3

           - ป.1 ขึ้น ป.2

           - ป.1 (ว่าง) 

           - อ.2 ขึ้น อ.3

           - อ.1 ขึ้น อ.2

           - อ.1 (ว่าง) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ดูแลระบบ)


แจ้งการดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ PSIS และ REGIS
เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชนเรียนผู้ใช้ระบบ PSIS และ REGIS
         

เรียนผู้ใช้ระบบ PSIS และ REGIS ขอให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ ดังนี้

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 - 23 เมษายน 2564
สำหรับโรงเรียนที่มีระดับชั้น ม.6 (ให้ดำเนินการในระบบงานทะเบียน ==> https://regis.opec.go.th)

  1. ดำเนินการบันทึกผลการเรียน และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
  2. ส่งผลการเรียน GPAX ให้ สช.ส่วนกลาง
     

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2564 - 7 พฤษภาคม 2564 (สามารถดำเนินการได้ทั้ง PSIS และ REGIS)
สำหรับทุกโรงเรียน

  1. ดำเนินการสำเร็จการศึกษาระดับชั้น อ.3, ป.6 และ ม.3
  2. ดำเนินการจำหน่ายนักเรียน หรือ บันทึกลาออกนักเรียน
  3. เลื่อนชั้นเรียนให้ครบทุกชั้น

ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 - 30 พฤษภาคม 2564 (สามารถดำเนินการได้ทั้ง PSIS และ REGIS)

สำหรับทุกโรงเรียน
ดำเนินการรับนักเรียนใหม่ หรือ รับนักเรียนจากการรับล่วงหน้า (ระหว่างนี้สามารถบันทึกรับล่วงหน้าได้ตั้งแต่ปัจจุบัน - 7 พฤษภาคม) 
ผู้ใช้งานสามารถ ดำเนินการจัดทำข้อมูลโดยคลิกที่ลิ้ง ==> https://bit.ly/2OGLd0w


 


ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน
         

สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ 02-281-6380 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) หรือ ส่งเมล์ติดต่อที่ regis.support@opec.go.th

 วิดีโอสอนการใช้งาน
การลงทะเบียน
ระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบระเบียนนักเรียน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
ระบบตารางเรียนตารางสอน
ระบบลงทะเบียนเรียน
ระบบวัดผลการเรียน
ขั้นตอนการส่งผลการเรียน
ระบบสำเร็จการศึกษา
ระบบบริการครูประจำชั้น
ระบบให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนที่ได้รับอุดหนุน
ระบบเงินอุดหนุน PSIS